Botolinumtoxin är ett beprövat läkemedel som använts inom sjukvården sedan 1982, t ex för att behandla muskelkramper och spasticitet.