Fillers är en säker produkt som använts över hela världen. Den består av hyaluronsyra som finns naturligt i kroppen. Infektion och cirkulationsrubbningar kan förekomma men är ytterst sällsynt. Hos en seriös behandlare går det att ta hand om.