När man påbörjar en behandling krävs det oftast en “uppbyggnadfas” då en så kallad touch-up kan behövas efter 2-3 månader beroende på utgångsläge och vilken typ av behandling som påbörjats. När det gäller läppar har vi snabbare absorption vilket givetvis varierar från kund till kund men underhåll 2-3 gånger per år är normalt. Underhållsfasen varierar som sagt, men det normala är var 4-12 månad.