Effekten varar i ca 3-6 månader, på svettning i ca 7-15 månader.