Botolinumtoxin är ett beprövat läkemedel som använts inom sjukvården sedan 1982, t ex för att behandla muskelkramper, smärttillstånd och spasticitet. För dem som lider av spasm, görs denna typ av behandling regelbundet var 3-4 månad livet ut för att de ska få ett lugnare liv. Botolinumtoxin blockerar signalen mellan nerv och muskel eller svettkörtel. Efter några månader avklingar effekten och tillståndet återgår till ursprungsläget.