Botulinumtoxin är ett beprövat läkemedel som använts inom sjukvården sedan 1982, t ex för att behandla muskelkramper och spasticitet. Efter några månader avklingar effekten och tillståndet återgår till ursprungsläget. Det påverkar huden positivt eftersom den inte slits eller nöts av överaktiva muskelsammandragningar. Effekten blir att det minskar linjer och rynkor som annars framträder. Med regelbundna behandlingar får du en mindre aktiv muskelverksamhet i området som behandlas.