Trådarna är gjorda av PDO, vilket är ett resorberbar material, samma som används i kirurgiska trådar.