Ny lag från 1 juli 2o21 – Vad innebär det för dig som kund?

Detta innebär att du som kund/patient ska informeras om följande:

1. Vilka andra beprövade och likvärdiga behandlingsmetoder som finns

2. Kostnader för den behandling som valts

3. Det förväntade behandlingsförloppet och resultatet

4. Vilken patientförsäkring som har tecknats för verksamheten. Vi har tecknad ansvarsförsäkring och patientförsäkring hos Folksam

5. Eventuella behov av förnyad behandling eller åtgärd

6. Kontaktperson vid komplikationer som uppkommer efter behandlingen

7. De substanser och läkemedel som används

8. Väsentliga risker för komplikationer och biverkningar

9. Eftervård och metoder för att förebygga sjukdom eller skada

10. Att verksamheten är anmäld till Inspektionen för Vård och omsorg (vårdgivarregistret). Vi är anmälda till IVO sedan 2013

11. Du skall genomgå en konsultation och ha en betänketid på 48 timmar innan du blir behandlad. Konsultationen kommer att godkännas av vår medicinsk ansvariga läkare

Vi vill också informera att vi har funnits sedan 2013, vi som jobbar här är legitimerade sjuksköterskor och vår medicinsk ansvarige läkare Carmen Mirón Romo har varit verksam inom estetiska behandlingar sedan 2008.Vi är alla certifierade av Estetiska Injektionsrådet vilket innebär att vi har gedigna kunskaper om ansiktets anatomi och materialer och läkemedel som vi använder under våra behandlingar.Likaså vet vi åtgärderna som tas vid eventuella biverkningar och komplikationer av våra behandlingar.