Den enda risken är egentligen blåmärken, som kan variera i storlek och varaktighet.