Behandlingen har få risker, den vanligaste är ett par små blåsor i de känsligaste områdena. Detta är dock väldigt sällsynt.