Varje puls upplevs som en snabb övergående värmekänsla.