Vi använder bedövningssalva eller lokalbedövning beroende på vilken sorts tråd som används.