De fillers som i dag används på ENTOUCH, betraktas som mycket säkra produkter och förknippas med få och sällan förekommande komplikationer och biverkningar. Den låga komplikationsgraden beror i första hand på att de ämnen som injiceras består av en för kroppen naturlig substans och för att injektionsprodukternas effekt är tillfällig. Om något mot förmodan skulle bli fel, går resultatet tillbaka i takt med att produkten bryts ned av kroppen.
Eventuella komplikationer till en fillerbehandling är bl a:
– Infektioner kan alltid uppkomma där huden penetreras
– Asymmetri och ojämnheter kan förekomma och kan vara resultatet av felaktigt val av produkt till just den vävnaden. Något som lägger sig – vi rekommenderar massage i första hand – men assymetrier kan vara svåra att helt få jämna.
– Blödning, blånad och/eller svullnad kan uppkomma kort efter behandlingen och kvarstå i några dagar. I undantagsfall kan dock en uppkommen missfärgning sitta i under längre tid än så.
– Huden i det behandlade området kan även bli röd och irriterad, klia samt utveckla utslag och överkänslighet. Även dessa biverkningar är ovanliga och oftast snabbt övergående. Kontakta alltid din behandlare om något av detta uppstår.