Biverkningar och komplikationer till följd av en Botulinumtoxin behandling är mycket ovanliga och i de fall de förekommer så är det av relativt enkel karaktär. Den vanligaste biverkningen är att blåmärken eller svullnad uppkommer vid injektionsplatsen. Därför avråds du från att ta läkemedel innehållandes acetylsalicylsyra (Magnecyl, Treo etc.) före ingreppet. I vissa väldigt ovanliga fall kan ämnet sprida sig och bedöva andra muskler än de som avsågs med behandlingen. Detta kan leda till slokande ögonlock eller asymmetri i ansiktsdragen. Allergiska reaktioner på ämnet förekommer i sällsynta fall. Effekten av Botulinumtoxin är endast tillfällig så därför är eventuella biverkningar det också. I normalfallet kvarstår de endast ett par veckor. Vissa patienter upplever en tillfällig huvudvärk de första dagarna efter ingreppet.